Όταν ο Disco King ήταν το soundtrack στο καμάκι του Μπίλια