Οι Έλληνες χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες που φιλοξενούν torrents, μετά από απόφαση της Δικαιοσύνης.