Οι προτιμήσεις των μουσικόφιλων στις Η.Π.Α. σύμφωνα με νεότερες μετρήσεις