Ένα βιβλίο για συλλέκτες και οπαδούς των Iron Maiden, αλλά και για όποιον θέλει να αποκτήσει μια εικόνα για το πώς ξεκίνησε η ιστορία του συγκροτήματος