Οι Γερμανοί συμπληρώνουν 50 χρόνια ύπαρξης και το γιορτάζουν όπως πρέπει